Witaj!

W naszej pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy najnowsze metody, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości dzieci. Kładziemy nacisk na rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka.

Rozwijamy sprawność umysłową i manualną naszych dzieci, dzięki czemu mają one mocne podstawy do dalszego rozwoju. Przygotowujemy je do życia w zgodzie z samym sobą, także z ludźmi i całym otaczającym światem, przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.


Program Maluch+

MALUCH+ to w resortowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jego głównym celem jest wspieranie profesjonalnej opieki nad najmłodszymi członkami naszego społeczeństwa w formie dotacji celowych. 

 Miło nam poinformować, że Edu Żłobek znalazł się w gronie placówek obiętych wsparciem Programu. Cieszymy się, że nasza placówka została doceniona przez Urząd Wojewódzki jako miejsce profesjonalne i godne zaufania.
(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone