Nasz cel

Nasi podopieczni zdobędą wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim będą rozwijać się w przyjaznej atmosferze. Wykwalifikowana kadra, współpracując z Rodzicami, dołoży wszelkich starań aby zapewnić dzieciom możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia.

Nasze wartości

 W naszej codziennej pracy dbamy o bezpieczeństwo i o to, aby zapewnić dzieciom warunki najbardziej zbliżone do tych domowych. Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój dziecka poprzez zapewnienie różnorodnych zajęć i aktywności. Ćwiczymy samodzielność, dbamy o higienę, współpracujemy z rodzicami w procesie ostawiania pieluszki. Każdego dnia w zależności od warunków atmosferycznych wychodzimy na plac zabaw lub spacer po okolicy. Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodzicami.
(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone